Các đồ thị cho trên hình vẽ bên diễn tả định luật:

A.

Gay Luy-xác.

B.

Sác-lơ.

C.

Cả ba đồ thị lần lượt diễn tả các định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt, Gay Luy-xac, Sac-lơ.

D.

Bôi-lơ-Ma-ri-ôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gay Luy-xác.

Theo đồ thị ta thấy cả ba đồ thị p =const => quá trình đẳng áp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...