Các điểm M nào sau đây trên trục Oy để từ đó vẽ được một tiếp tuyến duy nhất đến đồ thị (H) :

 

A.

M(0 ; 1 ) hay M(0 ; -1)

B.

M(0 ; 2)

C.

M(0 ; -2)

D.

Không có điểm M nào.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...