Các điểm M nào sau đây trên trục Oy để từ đó vẽ được một tiếp tuyến duy nhất đến đồ thị (H) :

 

A.

M(0 ; 1 ) hay M(0 ; -1)

B.

M(0 ; 2)

C.

M(0 ; -2)

D.

Không có điểm M nào.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...