Các điểm gián đoạn của hàm số:

A.

x = -2.

B.

Không có.

C.

x < -2.

D.

x > -2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...