Các đèo lần lượt từ Bắc xuống Nam ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A.

Hải Vân, An Khê, Cù Mông, Ngoạn Mục

B.

Ngoạn Mục, Cù Mông, An Khê, Hải Vân.

C.

An Khê, Hải Vân, Cù Mông, Ngoạn mục.

D.

Cù Mông, Hải Vân, An Khê, Ngoạn Mục.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hải Vân, An Khê, Cù Mông, Ngoạn Mục

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...