Các đèo lần lượt từ Bắc xuống Nam ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A.

Hải Vân, An Khê, Cù Mông, Ngoạn Mục

B.

Ngoạn Mục, Cù Mông, An Khê, Hải Vân.

C.

An Khê, Hải Vân, Cù Mông, Ngoạn mục.

D.

Cù Mông, Hải Vân, An Khê, Ngoạn Mục.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...