Các dãy núi ở nước ta chủ yếu chạy theo hướng nào?

A.

Hướng Tây Bắc - Đông Nam.

B.

Hướng Bắc - Nam.

C.

Hướng Tây Nam - Đông Bắc.

D.

Hướng Đông - Tây.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...