Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do:    

A.

A. Cơ chế xác định giới tính bị rối loạn

B.

B. Không có cơ quan sinh dục cái

C.

C. Không có cơ quan sinh dục đực

D.

D. Không có khả năng sinh giao tử bình thường

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D

Các cây tam bội không có hạt do không có khả năng sinh giao tử bình thường, do đó không tạo thành hợp tử và phát triển thành hạt được    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...