Các đại phân tử là cơ sở vật chất của sự sống tự tái bản xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa nào sau đây?

A.

Tiến hóa tiền sinh học.

B.

Tiến hóa sinh học.

C.

Tiến hóa hóa học.

D.

Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiến hóa hóa học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...