Các đại lục Bắc liên kết lại với nhau là đặc điểm địa chất thay đổi ở:

A.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Thứ tư, đại Tân sinh.

C.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...