Các đặc điểm của gen cần chuyển, biểu hiện trong tế bào nhận là:

I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.

II. Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn so với lúc ở tế bào cho.

III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.

IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.

 Phương án đúng là:

A.

I, II, IV.

B.

II, IV.

C.

I, III, IV.

D.

I, II, III. IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I, III, IV.

I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.

III. Vẫn nhân đôi, sao mã và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.

IV. Sản phẩm do nó tổng hợp, có cấu trúc và chức năng không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...