Các cường quốc dân số trên tập trung chủ yếu ở

A.

châu Phi

B.

châu Âu 

C.

châu Á

D.

châu Mĩ  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...