Các cuộc nổi dậy đầu tiên đều thất bại vì

A.

điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi

B.

kẻ thù còn mạnh.

C.

lực lượng cách mạng chưa chuẩn bị đầy đủ.

D.

nổ ra lẻ tẻ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...