Các cuộc nổi dậy đầu tiên đều thất bại vì

A.

điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi

B.

kẻ thù còn mạnh.

C.

lực lượng cách mạng chưa chuẩn bị đầy đủ.

D.

nổ ra lẻ tẻ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

điều kiện khởi nghĩa chưa chín muồi

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...