Các cuộc đấu tranh của nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được công nhân ở đâu hưởng ứng?

A.

Công nhân các hầm mỏ, đồn điền

B.

Công nhân Bắc Kì.

C.

Công nhân cả nước.

D.

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...