Các cuộc đấu tranh của nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được công nhân ở đâu hưởng ứng?

A.

Công nhân các hầm mỏ, đồn điền

B.

Công nhân Bắc Kì.

C.

Công nhân cả nước.

D.

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...