Các cuộc đấu tranh của nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được công nhân ở đâu hưởng ứng?

A.

Công nhân các hầm mỏ, đồn điền

B.

Công nhân Bắc Kì.

C.

Công nhân cả nước.

D.

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công nhân Vinh - Bến Thủy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...