Các cứ điểm ở phía đông phân khu Trung tâm là

A.

Cứ điểm Độc Lập, E1, C1, A1.

B.

Cứ điểm E1, D1, C1, C2, A1

C.

Cứ điểm Bản Kéo C1 C2, A1

D.

Cứ điểm Độc Lập C1, D1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cứ điểm E1, D1, C1, C2, A1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...