Các cứ điểm ở phía đông phân khu Trung tâm là

A.

Cứ điểm Độc Lập, E1, C1, A1.

B.

Cứ điểm E1, D1, C1, C2, A1

C.

Cứ điểm Bản Kéo C1 C2, A1

D.

Cứ điểm Độc Lập C1, D1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cứ điểm E1, D1, C1, C2, A1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...