Các công ty Nhật Bản có những khả năng gì?

A.

Năng động, quản lí tốt.

B.

Có tầm nhìn xa, quản lí tốt.

C.

Quản lí tốt.

D.

Năng động, tầm nhìn xa, quản lí tốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng động, tầm nhìn xa, quản lí tốt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...