Các công ty Nhật Bản có những khả năng gì?

A.

Năng động, quản lí tốt.

B.

Có tầm nhìn xa, quản lí tốt.

C.

Quản lí tốt.

D.

Năng động, tầm nhìn xa, quản lí tốt.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...