Các công ty Nhật Bản có những khả năng gì?

A.

Năng động, quản lí tốt.

B.

Có tầm nhìn xa, quản lí tốt.

C.

Quản lí tốt.

D.

Năng động, tầm nhìn xa, quản lí tốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng động, tầm nhìn xa, quản lí tốt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...