Các công ti của Nhật Bản đầu tư khai thác gì ở Thái Nguyên?

A.

Sắt.

B.

Crôm.

C.

Apatit.

D.

Mănggan, sắt

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mănggan, sắt

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...