Các công ti của Nhật Bản đầu tư khai thác gì ở Thái Nguyên?

A.

Sắt.

B.

Crôm.

C.

Apatit.

D.

Mănggan, sắt

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mănggan, sắt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...