Các cơ thể đột biến dị bội thường vô sinh vì

A.

cây 3n không giao phấn được với cây 2n.

B.

thường bị rối loạn trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

C.

cơ quan sinh dưỡng phát triển quá mạnh ức chế sự phát triển của cơ quan sinh sản.

D.

thường chết khi còn nhỏ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...