Các cơ sở dệt quan trọng được phân bố tập trung ở các thành phố nào sau đây?

A.

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định.

B.

Hải Phòng và Đà Nẵng.

C.

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định hoặc Hải Phòng và Đà Nẵng.

D.

Tất cả đáp an sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định hoặc Hải Phòng và Đà Nẵng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...