Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì:

A.

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì :

B.

Gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

C.

Có lực lượng lao động dồi dào và gần nguồn nguyên liệu.

D.

Có thị trường tiêu thụ lớn và đảm bảo kĩ thuật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...