Các cơ quan thoái hóa là:

A.

Bằng chứng cho thuyết tiến hóa của Lamac về việc sử dụng hay không sử dụng các cơ quan.

B.

Vết tích của các cơ quan thường xuyên được sử dụng ở loài tổ tiên.

C.

Một bằng chứng chống lại quan điểm về tiến hóa là sinh vật ngày càng hoàn thiện về tổ chức cơ thể.

D.

Các cơ quan tương đồng chỉ có thể quan sát được trong qúa trình phát triển của phôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vết tích của các cơ quan thường xuyên được sử dụng ở loài tổ tiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...