Các cơ quan thoái hóa là:

A.

Bằng chứng cho thuyết tiến hóa của Lamac về việc sử dụng hay không sử dụng các cơ quan.

B.

Vết tích của các cơ quan thường xuyên được sử dụng ở loài tổ tiên.

C.

Một bằng chứng chống lại quan điểm về tiến hóa là sinh vật ngày càng hoàn thiện về tổ chức cơ thể.

D.

Các cơ quan tương đồng chỉ có thể quan sát được trong qúa trình phát triển của phôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vết tích của các cơ quan thường xuyên được sử dụng ở loài tổ tiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...