Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:

A. kết thúc bằng Met.
B. bắt đầu bằng axit amin Met.
C. bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.
D. bắt đầu bằng axit foocmin-Met.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...