Các chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất của Chính phủ trước hết là sản xuất gì?

A.

Sản xuất vũ khí, đạn dược.

B.

Sản xuất hàng tiêu dùng.

C.

Sản xuất thuốc men, vũ khí.

D.

Sản xuất lương thực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sản xuất lương thực.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...