Các chính sách nhằm duy trì và phát triển sản xuất của Chính phủ trước hết là sản xuất gì?

A.

Sản xuất vũ khí, đạn dược.

B.

Sản xuất hàng tiêu dùng.

C.

Sản xuất thuốc men, vũ khí.

D.

Sản xuất lương thực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sản xuất lương thực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...