Các chính sách của chính quyền G. Đờcu ở Đông Dương nhằm mục đích gì?

A.

Vơ vét, bóc lột

B.

Vơ vét sức người, sức của.

C.

Bóc lột nhiều hơn

D.

Củng cố nền thống trị

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vơ vét sức người, sức của.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...