Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al — Cu là:

A.

Al3+.

B.

Al3+ và Cu.

C.

Cu2+ và Al.

D.

Al và Cu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...