Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al — Cu là:

A.

Al3+.

B.

Al3+ và Cu.

C.

Cu2+ và Al.

D.

Al và Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu2+ và Al.

Phản ứng hóa học khi pin điện hóa Al - Cu đang hoạt động là:

3cu2+ + 2Al 3Cu + 2Al3+

→ các chất phản ứng trong pin là Cu2+ và Al.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...