Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al — Cu là:

A.

Al3+.

B.

Al3+ và Cu.

C.

Cu2+ và Al.

D.

Al và Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu2+ và Al.

Phản ứng hóa học khi pin điện hóa Al - Cu đang hoạt động là:

3cu2+ + 2Al 3Cu + 2Al3+

→ các chất phản ứng trong pin là Cu2+ và Al.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...