Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al — Cu là:

A.

Al3+.

B.

Al3+ và Cu.

C.

Cu2+ và Al.

D.

Al và Cu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...