Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là:

A.

poli(vinyl axetat); polietilen, cao su buna.       

B.

polietilen; cao su buna; polistiren.

C.

tơ capron; nilon-6,6, polietilen.

D.

nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

polietilen; cao su buna; polistiren.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...