Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là:

A.

poli(vinyl axetat); polietilen, cao su buna.       

B.

polietilen; cao su buna; polistiren.

C.

tơ capron; nilon-6,6, polietilen.

D.

nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

polietilen; cao su buna; polistiren.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...