Các chất của dãy nào chỉ có tính oxi hóa là :

A. H2O2, HCl, SO3.
B. O2, Cl2, S8.
C. O3, O2, H2SO4.
D. FeSO4, KMnO4, HBr.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...