Các chất Al(OH)3 và Al2O3 đều có tính chất

A.

là oxit bazo

B.

đều bị nhiệt phân

C.

đều là hợp chất lưỡng tính

D.

đều là bazo

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...