Các cao nguyên ở Tây Nguyên lần lượt từ Bắc xuống Nam là

A.

Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên

B.

Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Plây Ku

C.

Đắk Lắk, Lâm Viên, Kon Tum, Plâu Ku.

D.

Lâm Viên, Kon Tum, Đắk Lắk, Plây Ku.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...