Các cao nguyên của vùng Tây Bắc xếp thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt là

A.

Mộc Châu, Sơn La, Sín Chải, Tả Phình.

B.

Sơn La, Mộc Châu, Tả Phình, Sín Chải,

C.

Tả Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu.

D.

Sín Chải, Tả Phình, Mộc Châu, Sơn La.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tả Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...