Các cao nguyên ba dan ở Tây Nguyên có độ cao trung bình

A.

từ 400 - 600 m

B.

từ 500 - 700 m.

C.

từ 600 - 900 m

D.

từ 500 - 1000 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

từ 500 - 1000 m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...