Các căn bậc hai của z = -5 + 12i là:

A.

2 - 3i ; -2 + 3i

B.

3 - 2i ; -3 + 2i

C.

2 + 3i ; -2 - 3i

D.

3 + 2i ; -3 - 2i

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2 + 3i ; -2 - 3i

Ta có z = -5 + 12i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy có hai căn bậc hai phải tìm là 2 + 3i ; -2 - 3i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...