Các căn bậc hai của z = -2 + 2i là:

A.

1 + i, -1 - i

B.

i, -i

C.

2 + 2i, -2 - 2i

D.

3 + 3i, -3 - 3i.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 + i, -1 - i

z = -2 + 2i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy -2 + 2i có hai căn bậc hai là: 1 + i, -1 - i

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...