Các căn bậc hai của z = -2 + 2i là:

A.

1 + i, -1 - i

B.

i, -i

C.

2 + 2i, -2 - 2i

D.

3 + 3i, -3 - 3i.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 + i, -1 - i

z = -2 + 2i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy -2 + 2i có hai căn bậc hai là: 1 + i, -1 - i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...