Các căn bậc hai của -i là:

A.

B.

i ; -i

C.

1 ; -1

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có -i = 0 - i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy có hai căn bậc hai phải tìm là: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...