Các căn bậc hai của -i là:

A.

B.

i ; -i

C.

1 ; -1

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có -i = 0 - i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy có hai căn bậc hai phải tìm là: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...