Các căn bậc hai của -9 là kết quả nào sau đây?

A.

3, -3

B.

3 + i, 3 - i

C.

3i, -3i

D.

Không có căn bậc hai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3i,  -3i

Ta có -9 = 9i2 nên có hai căn bậc hai là 3i,  -3i

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...