Các căn bậc hai của -9 là kết quả nào sau đây?

A.

3, -3

B.

3 + i, 3 - i

C.

3i, -3i

D.

Không có căn bậc hai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3i,  -3i

Ta có -9 = 9i2 nên có hai căn bậc hai là 3i,  -3i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...