Các căn bậc hai của 4i là:

A.

2 + 2i, -2 - 2i

B.

C.

-2, 2

D.

2i, -2i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có 4i = 0 + 4i có căn bậc hai là x + iy với:

Vậy 4i có hai căn bậc hai là: 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...