Các cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật là:

A.

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

B.

cho một gen biến đổi sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường.

C.

loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó.

D.

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

cho một gen biến đổi sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường.

loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...