Các cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật là:

A.

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

B.

cho một gen biến đổi sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường.

C.

loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó.

D.

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

cho một gen biến đổi sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường.

loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

cho một gen biến đổi sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường.

loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...