Các cá thể trong quần thể phân bố theo nhóm có ý nghĩa sinh thái:

A.

các cá thể cạnh tranh nhau về thức ăn, đực cái...

B.

sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường sống.

C.

đảm bảo khả năng sinh sản của các cá thể.

D.

các cá thể hỗ trợ lẫn nhau, chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...